Advokatvirksomhed

Ved modtagelse af en sag fra en klient undersøger vi indledningsvist, at der ikke foreligger inhabilitet eller interessekonflikt. Advokatfirmaet Moosmand påtager sig ikke sager, der indebærer interessekonflikt mellem firmaets klienter eller andre relevante typer af interessekollisioner.

Når advokatfirmaet Moosmand har modtaget en ny sag, vil der blive udarbejdet aftalebrev til klienten, hvor omfanget og karakteren af den juridiske assistance vil blive beskrevet.

Advokatfirmaet Moosmand og klienten vil løbende være i dialog om omfanget af den juridiske assistance, og vi er med i hele forløbet.

Advokatfirmaet Moosmand drives fra kontorer i Odense.

Advokatfirmaet Moosmand er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Advokatfirmaet Moosmand er desuden underlagt de advokatetiske regler. Reglerne kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I forbindelse med vores bistand, kan vi oplyse, at alle advokater ansat hos Advokatfirmaet Moosmand ApS, CVR.nr. 37 15 84 61, er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet Moosmand har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V., efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokater ansat hos Advokatfirmaet Moosmand.

Advokatfirmaet Moosmand har klientkonto i Sydbank reg.nr. 6845 kontonr. 1884818.

Klager over advokater skal indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Yderligere oplysninger herom findes på www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.