Ægtepagter

Når man bliver gift, får man automatisk fælleseje. Fællesejet omfatter alt, hvad I havde hver for sig, da I blev gift, men fællesejet omfatter også alt, hvad I erhverver jer i løbet af ægteskabet, og det kan være en fordel at finde ud, hvem der skal udtage hvad i tilfælde af skilsmisse, så der er helt klare linjer herom.

En ægtepagt er en skriftlig aftale, hvor I tager stilling til en række væsentlige økonomiske spørgsmål. I en ægtepagt kan I bestemme, hvem der skal udtage hvad i tilfælde af, at ægteskabet skulle gå i stykker. Det er som oftest relevant med en ægtepagt i forbindelse med selve delingen af boet. Det kan også være væsentligt med en ægtepagt, hvis I har børn fra tidligere ægteskaber, hvis én af jer ejer virksomhed eller hvis der er betydelig forskel på jeres formue før I blev gift.

En ægtepagt kan give økonomisk sikkerhed i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald.

Med en skilsmisse rate på 54,4 % i 2014, kan det være særdeles nærliggende, at man som par overvejer, hvordan ens formue bør fordeles. Hvis man ikke proaktivt tager stilling til formuefordelingen, sker der af lov en automatisk 50/50 fordeling af formuefællesskabet.

Hos Advokatfirmaet Moosmand har vi stor erfaring med udarbejdelse af ægtepagter og andre aftaledokumenter af familie-arveretlig karakter.

Vi sætter stor værdi på nærvær, når vi arbejder med juridiske opgaver af mere følsom karakter, som vi ved, at en ægtepagt i mange tilfælde er.

Vi sætter den personlige kontakt i højsæde, når vi i fællesskab med dig skal udarbejde en ægtepagt.