Boliglejeret

Lejelovgivningen er meget kompliceret og præget af mange års løbende justeringer og tilføjelser, hvorfor det er vigtigt, at du som lejer eller udlejer har styr på reglerne, da det ellers kan have store økonomiske konsekvenser.

Med den nye lejelov, der trådte i kraft den 1. juli 2015, er det ikke blevet nemmere at være lejer og udlejer.

Advokatfirmaet Moosmand tilbyder hjælp til både lejere og udlejere. Vi bistår med udarbejdelse af lejekontrakt, gennemgang af relevante dokumenter, indsigelser over for den anden part i lejeforholdet eller lignende.

For lejere tilbydes bl.a. juridisk bistand ved ind- og fraflytning af et lejemål, gennemgang af lejekontrakt, bistand ved klager og indsigelser mod udlejer samt indbringelse af sager for huslejenævnet/boligretten.

For udlejere tilbydes bl.a. juridisk bistand ved udfærdigelse af lejekontrakter, rykkerskrivelser, husordensbestemmelser, opsigelses- eller ophævelsesskrivelser, bistand ved flyttesyn samt udarbejdelse af fraflytningsrapporter. Derudover tilbydes hjælp til lejeforhøjelser/nedsættelser samt bistand ved indbringelse af sager for huslejenævnet/boligretten.

Lejehjælp.dk

Vi har indledt et samarbejde med Lejehjælp.dk. Lejehjælp.dk hjælper lejere, der er kommet i klemme mellem udlejere og en meget indviklet lejelovgivning. Vi samarbejder i de sager, hvor huslejenævnets afgørelse skal tvangsfuldbyrdes via fogedretten samt andre konflikter. Det skal sikre vores lejere endnu større muligheder for at håndhæve deres rettigheder.