Cookiepolitik og persondatabehandling

Cookiepolitik

Dette websted anvender cookies – små tekstfiler, som placeres på din enhed for at hjælpe webstedet med at give dig en bedre brugeroplevelse.

Generelt bruges cookies til at fastholde brugerindstillinger og give anonymiserede sporingsdata til tredjeparts applikationer som f.eks. Google Analytics.

Som regel vil cookies gøre din søgeoplevelse bedre. Dog kan du deaktivere cookies på dette websted og på andre. Den mest effektive måde at gøre dette på er at deaktivere cookies i din browser.

Persondatabehandling

Advokatfirmaet Moosmand ApS behandler personoplysninger i relation til klientforhold. Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt, hvorfor behandlingen er underlagt interne retningslinjer og procedurer. Hos Advokatfirmaet Moosmand ApS behandler vi dine oplysninger i overensstemmelse med god databehandlingskik.

Persondataloven er i dag hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

Persondata er ALLE oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer, e-mailadresse, pasnummer, foto, mv.

Persondata omfatter både fortrolige og følsomme oplysninger om rent private forhold.

Persondatalovens § 5 fastlægger grundprincipper, som altid skal overholdes ved behandling af personoplysninger

  • Oplysningerne skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik
  • Indsamlingen skal ske til udtrykkeligt angivende og saglige formål
  • Behandlingen skal være relevant og tilstrækkelig og ikke omfatte mere end påkrævet til opfyldelse af formålet
  • Der skal ske fornøden ajourføring og kontrol
  • Oplysningerne må ikke opbevares i længere end nødvendigt

Advokatfirmaet Moosmand ApS er underlagt oplysningspligt jf. persondataloven §§ 28-30, hvilket betyder at du som klient skal have oplysning om den dataansvarlige samt en vejledning om formålet med behandling af de oplysninger vi indsamler.

Vi indhenter oplysninger om følgende:

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ID
  • CPR / CVR nr.
  • Økonomiske og skattemæssige forhold.
  • Oplysninger fra CPR og andre offentlige tilgængelige register og kilder

Retsgrundlaget for behandling er den finansielle lovgivning, herunder hvidvaskloven, skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven, betalingsloven samt databeskyttelsesloven.

Advokatfirmaet Moosmand ApS videregiver indsamlet data internt i koncernen og til eksterne samarbejdspartnere, herunder forsikringsselskaber og offentlige myndigheder.

Advokatfirmaet Moosmand ApS behandler oplysninger der er fortrolige, hvorfor det kræver et udtrykkeligt samtykke til anvendelse af dine oplysninger.

Advokatfirmaet Moosmand ApS sletter dine oplysninger efter 5 år efter klientforholdet er afsluttet.

Klienten har mulighed for at klage til datatilsynet. Kontaktoplysninger findes her www.datatilsynet.dk

Dataansvarlig kan kontaktes på info@moosmand.dk, Hesbjergvænget 15, 5230 Odense M.

Indsigelsesret, jf. persondatalovens § 31-40. Som klient hos os har du ret til at gøre indsigelse overfor den dataansvarlige mod at oplysningerne behandles jf. § 35.

Klienten har også ret til at kræve sletning/berigtigelse eller blokering af de oplysninger vi har indsamlet, hvis de viser sig at være urigtige eller vildledende på anden måde eller er behandlet i strid med loven, jf. § 37.

Du har således ret til at tilbagekalde samtykke, jf. §38.

Medarbejder hos Advokatfirmaet Moosmand ApS er pålagt tavshedspligt om fortrolige oplysninger, herunder dine personlige forhold.