Dødsbo

Ved dødsfald opstår der et dødsbo, hvor boet derefter skal opgøres og afvikles.

Dette kan være en meget besværlig og kompliceret proces, og ved over 80 % af alle dødsboer vælger arvinger at lade en advokat bistå med afviklingen af dødsboet via et privat skifte.

Der er to betingelser for, at man kan lade et dødsbo blive afviklet ved privat skifte

  1. At afdødes passiver (udestående gæld) ikke overstiger afdødes aktiver (formue)
  2. Arvinger må ikke være uenige om arvens fordeling.

Med Advokatfirmaet Moosmands advokater og jurister vil du på bedste vis blive rådgivet med henblik på opgørelsen og fordelingen af boet.

Derudover vil vi sikre, at det private skifte af dødsboet vil være i overensstemmelse med den danske lovgivning, hvilket vil sige, at den afdødes kreditorer får meddelelse om dødsboet samt alle relevante tidsfrister bliver overholdt.

Retsafgift

Der skal betales retsafgift i dødsboer.

Dødsboer, hvor den samlede arv er under 1. mio. kr. skal betales kr. 2.500,00 og hvis den samlede arv er over 1. mio. kr. betales kr. 9.000,00.

Dødsboer på højest kr. 15.000,00 er fritaget for afgift.

Boafgift

Der skal endvidere betales boafgift. Størrelsen på boafgiften afhænger af, hvem der er arvinger.

Nogle arvinger skal betale 15 % i boafgift og andre skal tillige betale tillægsboafgift på 25 %.