Erhvervslejeret

Advokatfirmaet Moosmand er specialiseret i lejeret, og vi rådgiver såvel lejere som udlejere indenfor alle områder af erhvervslejeretten. Vi rådgiver både større og mindre erhvervsudlejere/lejere samt administratorer af erhvervsejendomme i forbindelse med udlejning til andet end beboelse.

Vi tilbyder at bistå med udarbejdelse og forhandling af erhvervslejekontrakter, forhandling ved afståelse af lejemål, gennemgang af eksisterende lejekontrakter, gennemførelse af lejeforhøjelser eller nedsættelser, konflikter om beregning og fastsættelse af markedslejen samt misligholdelse af lejeaftalen med ophævelse af lejeforholdet til følge.

Vi gennemfører ligeledes retssager indenfor alle erhvervsretlige områder.