Gældsbreve

Et gældsbrev er et bindende dokument med det formål at få en aftale og betingelser omkring et gældsforhold på skrift.

Det er altid en god ide at få en advokat til at udforme et gældsbrev, for at sikre, at der ikke er nogle smuthuller eller uklarheder for gældsbrevets parter.

Et gældsbrev kan udover et almindeligt lån være et godt værktøj ved rentefrie familielån, da dette vil minimere arve og- gaveafgiften.

Vi kan sørge for, at dit gældsbrev bliver udformet med det korrekte juridiske indhold.