Jan Moosmand

Jan MoosmandAdvokat Jan Moosmand, født i 1953, blev jurist fra Århus Universitet i januar 1979 efter 4 ½ års studie og fortsatte uddannelsen som advokatfuldmægtig for efter 3 år at blive beskikket som advokat.

Advokat Jan Moosmand etablerede egen advokatforretning den 1. januar 1983, fik møderet for Landsretten i 1984 samt for Højesteret i 1989, og har optrådt alle steder i såvel civile sager som straffesager.

I 1984 blev Fyns Erhvervslejerforening etableret for at hjælpe de erhvervsdrivende lejere, hvilket bl.a. førte til, at advokat Jan Moosmand fik sæde i regeringens lejelovskommission for erhvervslejemål i sidste halvdel af 90’erne og var med til at danne den aftale mellem erhvervsudlejerne og –lejerne, der blev ophøjet til lov med virkning fra 1. januar 2000.

Advokat Jan Moosmand har i over 25 år været medlem af Byfornyelsesnævnet og gennem de seneste år virket som lægdommer ved boligretten i Region Syddanmark.

Kontakt Jan
E-mail: jam@adv-moosmand.dk
Tlf: (+45) 66 12 85 00
Mobil: (+45) 21 39 78 40