Kontrakter

Kontrakter er for en sund virksomhed fundamentet for det hverv og arbejde, der udføres.

Derfor er det af altovervejende betydning, at de kontrakter, der bliver indgået, stemmer overens med de ønsker og ambitioner kontraktsparterne har med og til hinanden.

Der skal i den gode kontrakt altid være særligt fokus på følgende:

  • Kontrakt typen
  • Udførelsen af kontrakten
  • Kontraktens genstand
  • Kontraktens værdi
  • Ansvarsfordelingen
  • Misligholdelsesbeføjelser
  • Ophævelsesgrundlaget
  • Kontraktens opsigelse
  • Lov og værneting

Det kan være svært for en ikke kyndig at koncipere en kontrakt således, at kontrakten får den rette betydning samtidig med, at kontrakten giver tryghed i forhold til retlige konsekvenser ved tvist.

Der stilles store krav til en kontrakt, og det er derfor af særlig betydning, at det er de rette kompetente advokater og jurister, der konciperer din kontrakt.

Kompetencen til koncipering af den gode kontrakt kan Advokatfirmaet Moosmands advokater og jurister være behjælpelig med.

Kompetencen er tilkommet husets advokater og jurister gennem deres mange års erfaring med kontraktkoncipering.