Privatret

Privatret er den juridiske disciplin, som omhandler aftaler, der indbyrdes indgås mellem borgere og/eller virksomheder.

Sådanne aftaler er meget ofte udarbejdet gennem en kontrakt, og der findes en række love, som regulerer de rammer, en aftale må indgås i.

Altovervejende er det aftaleloven, som regulerer, hvad man må og ikke må i en aftale, hvor hovedreglen er aftalefrihed, hvilket vil sige, at den enkelte borger eller virksomhed har ret til at indgå den aftale, som parterne ønsker.

I dansk lovgivning findes der dog en del beskyttelsesregler i en række love, som sætter rammerne for privatretten, hvilke ofte har til formål at beskytte den svage part i aftalen (ofte forbrugeren eller lejeren) fra at blive udnyttet af den anden part, som står stærkere, når der indgås en aftale eller en kontrakt. Den stærke part vil oftest være virksomheder, udlejere af ejendomme eller lignende.

Når der indgås en privatretlig aftale er det derfor meget vigtigt, at der er kendskab til de forskellige loves bestemmelser.

For den stærke part i en indgået aftale er et kendskab til loven meget vigtigt, således at den indgåede aftale ikke bliver erklæret helt eller delvist ugyldig og/eller i værste fald, hvor der ifaldes erstatningsansvar.

For den svage part i en aftale er det ligeledes meget vigtigt at have kendskab til de forskellige privatretlige love, således at aftalen bliver indgået med de rammer og vilkår, som er ønsket.

Det er vigtigt at forstå, at den privatretlige regulering i Danmark ikke kan eller har til formål at beskytte hverken den svage eller den stærke part i en aftale, da den altovervejende hovedregel i dansk privatret er aftalefrihed.

På vores hjemmeside kan du finde oplysninger om lige netop det juridiske problemfelt, du ønsker hjælp til samt andre praktiske informationer om os, og hvad vi kan tilbyde dig.