Testamenter

For at sikre, at din arv tilkommer dem, du ønsker, er det nødvendigt at få udarbejdet et testamente.

Et manglende testamente kan have store konsekvenser for dine nærmeste, hvis det skulle hænde, at du skulle mangle et testamente ved dødsfald.

Konsekvenser kan være i form af juridiske tvister i henhold til arv af ejendom og anden tvist med økonomiske konsekvenser. Endnu værre kan være de uenigheder, der kan opstå blandt dine pårørende i henhold til, hvem din arv skal tilfalde.

Lever I f.eks. som ugifte samlevende uden børn, bør I oprette et testamente til fordel for hinanden, da I ellers ikke automatisk arver hinanden. Dette gælder, uanset hvor længe I har boet sammen.

Lever I som ugifte samlevende med fællesbørn, vil det navnlig være relevant at oprette et testamente, hvis I har købt fast ejendom. Såfremt I ikke har oprettet testamente, vil fællesbarnet arve den afdødes del af ejendommen, og samleveren vil intet arve. Den længstlevende vil med et testamente have større økonomisk mulighed for at blive boende i det fælles hjem.

Er I gift, og har I ingen børn, vil din ægtefælle automatisk arve alt, hvad du efterlader dig. Men det kan være en fordel at oprette et testamente, hvor I i fællesskab bestemmer, hvorledes arven skal fordeles.

Er I gift og har I fællesbørn, vil I med et testamente kunne sikre hinanden betydeligt bedre, end hvad der følger af arveloven. Der er også mulighed for at bestemme, at arven skal være dine børns særeje, så arven ikke skal deles med arvingernes ægtefæller i tilfælde skilsmisse og separation.

Er du enlig og uden børn, vil arven efter dig i de fleste tilfælde tilfalde dine forældre og derefter dine søskende eller disses børn. Såfremt du ønsker en anden fordeling af din arv, skal du oprette et testamente med dine ønsker. Det kan f.eks. være, at du ønsker at begunstige nogle familiemedlemmer eller nogle velgørende institutioner.

Er du enlig og har børn er det formentlig ikke særlig relevant med et testamente, da dine børn automatisk vil arve alt, hvad du efterlader dig. Men ønsker du, at arven efter dig skal være dine børns særeje, bør du oprette et testamente, som bestemmer dette.

Der kan også der være andre situationer, hvor et testamente vil være relevant.

Såfremt du ikke har lavet testamente, vil din arv blive fordelt efter arvelovens bestemmelser, og det er ikke sikkert, at det er i overensstemmelse med dine ønsker.

Advokatfirmaet Moosmand tilbyder udarbejdelse af alle former for testamenter.